Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU

T: (0282) 250 27 21

M fatmaer@nku.edu.tr

W fatmaer.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fransız Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri