Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU

T: (0282) 250 27 21

M fatmaer@nku.edu.tr

W fatmaer.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fransız Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2014-2016
Tez: (2016)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BOSNALI S. ., ER F., Les Gens du Balto´da Kullanılan Sözcükler Açısından “Genç Dili” Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, pp. 71-88, 2015.
Özgün Makale EBSCO
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri
Editörlükler
1. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Basımevi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi EBSCO
2. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Basımevi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi EBSCO
Üyelikler
Fransızca Öğretmenleri Derneği (Association des Professeurs de français), Ankara , Üye, 2016-., Üye.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Les Gens Du Balto’da Kullanılan Sözcükler Açısından “Genç Dili” Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, Yer:XI. Ulusal Frankofoni Kongresi/Yıldız Teknik Üniversitesi, 11.05.2015-13.05.2015.